Gordan Tudor

GORDAN TUDOR  jedan je od vodećih glazbenika svoje generacije, aktivan kao solist, skladatelj i pedagog. Višestruki pobjednik državnih i međunarodnih natjecanja saksofonista i skladatelja te dobitnik najviših umjetničkih te diskografskih nagrada. Nastupao je po čitavoj Europi i Sjevernoj Americi u raznim komornim sastavima (duo, trio, kvartet, solo+elektronika) te kao solist s mnogim orkestrima.

 

Trenutno vodi međunarodnu klasu saksofona na Umjetničkoj akademiji u Splitu (UMAS), a do 2017. je radio i kao profesor saksofona u GŠ Josipa Hatze u Splitu te kao gostujući profesor – docent saksofona na Muzičkoj akademiji u Novom Sadu (AUNS). Umjetnički je voditelj ansambla za suvremenu glazbu S/UMAS kojeg je osnovao pri Umjetničkoj akademiji u Splitu. Školovao se u u Splitu (D.Colić), Zagrebu (D.Sremec), Amsterdamu (A.Bornkamp) i Parizu (C.Delangle).

 

Gordan je alt saksofonist hvaljenog Papandopulo kvarteta te sopran saksofonist Tria GIG.